Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»
               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

                                                                                       Ζάκυνθος, 15-10-2014
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας,
Σύμφωνα με το από 10-07-2014 πρακτικό σύστασης του σωματείου μας (υπό στοιχ. 3) και τα άρθρα 6 παρ. 1 περ. β΄, 10, 12, 13, 14 του από 10-07-2014 καταστατικού αυτού, συγκαλείται Α΄ Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ., στο μουσείο-σπίτι του Γρηγορίου Ξενόπουλου, όπου και φιλοξενείται η Ξενοπούλειος Παιδική Βιβλιοθήκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
1. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών με σκοπό την ανάδειξη:
·         Επταμελούς Δ.Σ. του Συλλόγου
·         Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
2. Συζήτηση σχετικά με τις προγραμματισμένες δράσεις του Συλλόγου μας.
3. Διαδικαστικά θέματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού.
Δικαίωμα εκλογής και ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄. Ειδικότερα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς ενήμερα κατ’ άρθρον 10 παρ. 7 του καταστατικού και από τη σύσταση του σωματείου κάθε τακτικό μέλος, έξι μήνες μετά την εγγραφή του στο Σύλλογο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) μέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο, ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς πρόσκληση και θεωρείται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα και εντάξει ταμειακά.
Παρακαλείστε να λάβετε υπ’ όψιν, ότι, οι υποψηφιότητές σας θα κατατίθενται ατομικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27/10/2014 και ώρα 8.00 μ.μ., στο χώρο όπου φιλοξενείται η Ξενοπούλειος Παιδική Βιβλιοθήκη.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
                   
                             Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                Ξανθή Χουλιάρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου